Våre retningslinjer for personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi i tørn.no samler inn og bruker personopplysninger og bruker informasjonskapsler/cookies. 

Vi er ansvarsbevisste, og respekterer og beskytter personvernet og personopplysningene dine. Vi er opptatt av at personopplysningene dine behandles trygt, i henhold til gjeldende lover om personvern. Du finner adressen til selskapet nederst i dette dokumentet. Våre retningslinjer for personvern gjelder for nettstedet tørn.no og andre kommunikasjonskanaler (herunder sosiale media).

Behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger om deg for følgende formål: 

  • For å la deg opprette en kundeprofil hos oss, slik at du kan gjennomføre kjøp i vår netthandel og motta nyhetsbrev og andre markedsføringshenvendelser i den grad du ønsker det;
  • For å oppfylle en avtale med eller andre forpliktelser vi har overfor deg;
  • For å besvare henvendelser som du har sendt oss via et kontaktskjema;
  • For å videreutvikle og forbedre våre tjenester og vår drift, slik at vi kan levere tjenester av høyest mulig kvalitet til våre kunder;
  • For å videreutvikle og forbedre funksjonaliteten på nettsidene våre; og
  • For å generere statistikk over bruken av nettsidene våre.

Vi behandler bare personopplysningene fra deg i den grad det foreligger rettslig grunnlag for behandlingen, og behandlingen er nødvendig for å oppfylle det eller de formål som opplysningene er samlet inn for. De rettslige grunnlagene for vår behandling er (i) samtykke; (ii) at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, (iii) at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi er underlagt; og (iv) at behandlingen er nødvendig for våre berettigede interesser og dine rettigheter og friheter er tilstrekkelig ivaretatt. Våre berettigede interesser i denne sammenheng inkluderer vår interesse i å ivareta, utvikle og forbedre vår virksomhet.

Personopplysningene vi innhenter og behandler kan være (men er ikke begrenset til): navn, fødselsdato, kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer eller e-postadresse), og betalingsinformasjon.

Vi innhenter i tillegg spesifikke opplysninger om type maskinvare og programvare du bruker. Denne informasjonen brukes i driften vår, for å forbedre kvaliteten på våre tjenester og for å skaffe statistikk for bruken av våre nettsteder. Vi innhenter også opplysninger om hvilke spesifikke sider du besøker hos oss. Slike data identifiseres kun av unike numre, og er ikke knyttet til andre personopplysninger med mindre det gis tillatelse til dette.

Merk at mangel på innsendelse av nødvendige personopplysninger i noen tilfeller kan føre til at vi ikke er i stand til å tilby deg forespurte produkter eller tjenester.

Dine persondata blir ikke brukt til andre enn de ovenfor angitte formål med mindre du har samtykket til det.

Tredjeparters tilgang til dine persondata

Dine persondata blir kun oppgitt til tredjeparter i den grad det er nødvendig for å oppfylle noen av de ovenfor nevnte formål. Vi kan for eksempel bruke en leverandør til å utføre tekniske tjenester eller systemtesting, utvikle tekniske løsninger, eller levere markedsføringstjenester eller andre tjenester til oss eller på våre vegne, og vi vil da dele opplysningene dine med denne leverandøren i den utstrekning det er nødvendig. Dine personopplysninger blir lagret i Norge.

Vi kan ellers oppgi dine personopplysninger til tredjeparter når det er pålagt ved lov eller når det er nødvendig for å beskytte rettighetene eller sikkerheten til selskapet, de ansatte, kundene eller allmennheten. Vi kan for eksempel offentliggjøre personopplysningene dine til myndighetene av sikkerhetshensyn. Da får myndighetene kun tilgang til de spesifikke opplysningene de har behov for. I tillegg kan vi utlevere personopplysninger til myndighetene for å etterforske antatt ulovlige aktiviteter.

Om samtykke

Vi baserer oss på samtykke ved utsendelse av nyhetsbrev og mottak av kontaktskjema. Om du handler på vegne av en annen person, er du selv ansvarlig for at du har denne personens samtykke til å gi hans/hennes personopplysninger til oss.

Hvis en mindreårig har gitt oss personopplysningene sine uten samtykke fra foresatte, skal foresatte kontakte oss for å få fjernet denne personinformasjonen.

Du kan når som helst trekke tilbake et avgitt samtykke til å motta nyhetsbrev og andre markedsføringshenvendelser og andre samtykker du har gitt oss. Hvis du ønsker å trekke tilbake et allerede avgitt samtykke eller ikke ønsker at vi skal dele personopplysningene dine med tredjeparter, må du følge trinnene om opphør av abonnement som er beskrevet i kommunikasjonen du mottar fra oss. Etter mottak av henvendelsen din, vil vi gjøre vårt beste for å svare deg innenfor en rimelig tidsperiode. Hvis du ikke lenger ønsker at tredjeparter behandler personopplysningene dine, kan dette føre til at vi ikke lenger kan tilby deg tjenester du har bedt om.

Din registrerte profil

Vi har behov for din hjelp for å holde personopplysningene dine komplette og oppdaterte til enhver tid. Dersom du har opprettet en personlig profil på tørn.no, kan du endre personopplysninger som er lagret på «Din profil». Du blir bedt om å oppgi et brukernavn og passord før du får tilgang til disse opplysningene. Sørg for at opplysningene er oppdaterte til enhver tid ettersom de kan være nødvendige ved bestilling av varer. Når du sender oss en e-post, abonnerer på nyhetsbrev eller bruker kontaktskjema av andre årsaker, beholder vi e-postadressen din for å svare på din henvendelse.

Innsyn, lagring, sletting og sikkerhet

Lovgivningen gir deg rett til å kreve informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg. Du kan få innsyn i personopplysninger som er lagret på profilen din som beskrevet i kapitlet «Din registrerte profil». Du kan be om innsyn i alle opplysninger vi har lagret ved å ta kontakt med oss som beskrevet nedenfor.

Du har også rett til å anmode oss om å korrigere eller slette personopplysninger og/eller begrense behandling av personopplysninger som gjelder deg. I tillegg har du rett til å protestere mot vår behandling av dine persondata, og til å kreve å få utlevert dine persondata for å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig.

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på e-post: [email protected], eller på vår postadresse: Tordenskioldsgate 6, 0160 Oslo.

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet over vår behandling av dine persondata.

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle hensikten med innhentingen av disse opplysningene. Vi sletter unødvendige personopplysninger rutinemessig når selskapet ikke lenger har behov for dem, med unntak av situasjoner hvor vi er juridisk forpliktet til å lagre personopplysningene lengre.

Vi benytter ulike former for sikkerhetsteknologi for å beskytte tilgangen til dine personopplysninger. Vi lagrer personopplysningene som oppgis på en server med begrenset tilgang, på sikkerhetsovervåkede steder. Når vi overfører sensitive opplysninger (blant annet bankkortnummer), beskytter vi informasjonen ved å bruke kryptering.

Om informasjonskapsler (Cookies)

Vårt nettsted bruker informasjonskapsler (cookies). Dette er en liten datafil som sendes fra vårt nettsted og lagres på din datamaskin. 

Forskjellige informasjonskapsler

Hos oss brukes cookies fra følgende tjenesteleverandører:

  • Google, hjelper oss å optimalisere brukeropplevelsen din på tørn.no
  • Hotjar, gjør det mulig for oss å legge til rette for tilbakemeldinger fra kunde
  • WordPress.com og Woocommerce, for å løse problemer med nettsiden og fange opp angrep
  • Facebook, for å bedre kunne tilby målrettede annonser

Nødvendige informasjonskapsler

Disse er nødvendige for at sidene på våre nettsteder skal fungere riktig. Det betyr funksjoner som å navigere på nettstedet, lete etter og bestille produkter og tjenester, logge deg inn på din profil eller endre ordrer.

Funksjonskapsler

Disse informasjonskapslene logger valg du foretar på nettstedet vårt, for å sikre økt brukervennlighet.

Ytelseskapsler

Disse kapslene gjør at vi får innsyn i hvordan besøkende bruker nettsidene våre. Denne informasjonen bidrar til å forbedre sidene våre, slik at vi kan tilby en bedre brukeropplevelse. Disse kapslene lagrer ikke personopplysninger.

Endre eller blokkere informasjonskapsler

Ved bruk av våre nettsider samtykker du i at det legges informasjonskapsler i din nettleser – ettersom de fleste nettlesere automatisk aksepterer informasjonskapsler. Om du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan bety at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no):

Om denne personvernerklæringen

Direktør for torn.no er ansvarlig for at personvernerklæringen er ajourført også på nettsidene og er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, og direktøren i selskapet er tildelt ansvaret for personvern. De daglige oppgavene er delegert, og delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personvernforordningen artikkel 13 og 14).

Personvernerklæringen kan endres ved behov og varsel om vesentlige endringer vil bli gitt på våre nettsider. 

Vår adresse er: Stortingsgata 10, 0161 Oslo. Epost: [email protected]

Trygg netthandel i norsk nettbutikk!